Diepte-filtratie

Dieptefiltratie

Dieptefiltratie wordt voor zowel hydrauliek- en smeeroliën als ook voor brandstoffen gebruikt om vuil en water te verwijderen. Vocht samen met vervuiling zorgen voor grote problemen in de industriële sector, maar wordt vaak sterk onderschat. De reden hiervoor is, dat men minder gevoel bij olie heeft. Door het kijkglaasje ziet de olie er toch nog goed uit? Een beetje vocht zal toch niet zo’n vaart lopen, stelt men regelmatig. Maar dat de conditie van oliën een microscopisch proces betreft wordt vaak vergeten.

Het natuurlijke oxidatieproces (natuurlijke veroudering) van olie wordt sterk versneld door vocht en vuil, doordat men te maken krijgt met polymerisatie en uiteindelijk harsvorming oftewel varnishing. De harsvorming ontstaat aan leiding- en koppelingovergangen en scherpe bochten en hoeken in leidingen waarbij doorstroomopeningen gaande de weg dichtslippen. Gevolg van harsvorming, is een exponentiële versnelling van het oxidatieproces, omdat door de geringere doorstroming meer thermische stress ontstaat door de extra wrijving van de olie. Uiteindelijk zal de combinatie van vocht, vuil en thermische stress de katalytische werking verhogen en de olie onnodig snel laten verouderen. Door de katalytische werking zullen ook additieven die de olie in conditie moeten houden sneller verbruikt raken.

Naast de hoge kosten voor het vervangen van de verouderde olie zullen ook de machinekosten op componentniveau oplopen, doordat loslatende harsdeeltjes in ventielen, pompen, lagers en tandwieloverbrengingen terecht komen en daar een spoor van vernieling achter laten.

De dieptefiltratie-oplossingen van Fluid Cleaning Support zorgen ervoor dat uw olie weer schoon zal zijn van vocht en vuil. Maar hoe zinvol is het om vocht en vuilpartikels uit uw systeem te filteren, als er voorbij gegaan wordt aan de vervuilingsbron?

FCS gaat op zoek naar de oorsprong van de vervuiling en kan daar waar water en vuil in uw systeem komen, maatregelen hiertegen installeren of u adviseren in de te nemen maatregelen. Zo kan uw olie weer dat doen waar het voor bedoelt is, namelijk energie overbrengen en smeren en kunt u zich onbezorgd richten op uw core business.